PQ lanserar ”fotomodellen”

Efter många års framgångsrikt projektarbete enligt PQ-modellen, lanserar vi nu hela 32 nya modeller på vår webbplats. Möt våra medarbetare i en exklusiv fotoportfolio, där alla visar två sidor av sig själva. Efter noggrann utvärdering och överläggning har vi dock beslutat oss för att göra som skomakaren och behålla vårt fokus på byggprojekt.

På den nya kontaktsidan drar du bara muspekaren över våra vanliga foton – eller trycker med fingret i mobilen – för att få se den alternativa bilden.

Då får du bland annat möta en förbryllad Johan Mejenqvist, Susanne Fahlström när hon kliar räven bakom örat, Camilla Bjureland som undrar vad sjutton Susanne håller på med, Ulf Sjöberg när han får en uppenbarelse, vår nya medarbetare Mikael Ahl som av oklar anledning fördjupar sig i en tom pärm, de glädjestrålande Sofia Norstedt och Heidi Wistrand, vår fighter Danne Jonsson samt förstås slips-supermodellen Jonas Karlsson.

Om du efter en snabb bildgenomgång anser att vi trots allt bör hålla oss till byggprojekt är du i gott sällskap. Då kan du med fördel istället läsa mer om den riktiga PQ-modellen och hur vi använder den för att leda framgångsrika fastighetsprojekt från start till mål.