PQ och Balder utvecklar Kopparlunden med moderna hyresrätter

Området Kopparlunden har spelat en stor roll i Västerås industriella framgång under det senaste århundradet. Här har man tillverkat metallprodukter sedan 1897. I slutet på 1990-talet påbörjades omvandlingen från industriområde till en levande stadsdel med bostäder, butiker, kontor, parker och torg. Som ett led i utvecklingen av Kopparlunden till en attraktiv stadsdel uppför nu fastighetsbolaget Balder ett hundratal hyresrätter. Johan Eriksson från PQ bidrar som byggledare i projektet.

På platsen där bostäderna ska byggas stod tidigare Byggnad 57. Den uppfördes 1967 och har fungerat som personalmatsal och konferensanläggning samt inhyst en restaurang fram till 2005. Byggnad 57 har nu rivits, och med hållbarhet, miljöhänsyn och det historiska industriarvet som ledstjärnor kommer fasadteglet återbrukas och gatstenarna återanvändas i bygget av de nya bostadshusen. Siktet är inställt på certifieringen Miljöbyggnad Silver, och projektet beräknas vara avslutat 2024.

5000 fasadtegelstenar har återbrukats, vilket sparat 3,7 ton CO2.

– Vi samarbetar tätt med PQ i rivningsarbetet och projekteringen av nybyggnationen. Den lokala förankringen och kontaktnätet är ett stort plus och underlättar mycket av arbetet, säger Jenny Elvén på Fastighets AB Balder. Dessutom har vi alltid trevligt tillsammans!

Du hittar mer information om projektet på https://nyproduktion.balder.se/projekt/metallverket/