PQ på plats när Finnslätten omvandlas till en levande stadsdel

Området Finnslätten i norra Västerås står inför en stor förändring. Med fokus på långsiktiga och hållbara värden ska det tidigare industri- och kontorsområdet utvecklas till en levande stadsdel. Efter flera framgångsrika samarbeten har nu PQ Projektledning fått förtroendet av Kungsleden att i den första etappen projektleda en lokalanpassning för SGS DNA, Bnr 357.

Tillsammans med flera andra aktörer ska Kungsleden som idag äger och förvaltar närmare 575 000 kvm lokalyta på Finnslätten, under många år framöver utveckla och förädla det tidigare industri- kontorsområdet till en levande stadsdel.

– Efter flera framgångsrika samarbeten har vi fått förtroendet att under 2019-2020 delta i en första etapp där ca 3 000 kvm lokalyta ska anpassas för SGS DNA. Företaget som tillverkar konstgjort DNA för forskning expanderar och flyttar sin verksamhet från Köping till Västerås, säger Camilla Skog, projektledare på PQ.

Ett projekt med flera olika utmaningar
Just nu pågår detaljprojektering vilket kräver en tät dialog med både totalentreprenören Nordikon, fastighetsägaren Kungsleden samt hyresgästen SGS DNA. Med hänsyn till verksamhetens specifika krav på teknik i lab ytorna medverkar även hyresgästens representanter från Tyskland. Parallellt pågår uthyrningsarbete i kommande delar med förväntad start första delen av 2020.

– Möten och övrig kommunikation är på engelska vilket innebär en extra risk för missförstånd, men det är också utmanande och lärorikt säger Camilla Skog.

I det före detta industriområdet finns även andra tekniska utmaningar att ta hänsyn till. Bland annat är huskropparna djupa vilket kräver noggrann planering i lokalutformningen. Målsättningen är att de nya lokalerna ska bli funktionella med dagsljus och en god arbetsmiljö för dem som ska vistas där.

En levande stadsdel
För att hitta en bra mix av hyresgäster som tillsammans skapar en levande stadsdel har det genomförts enkäter hos befintliga hyresgäster i området. För att företag och dess medarbetare ska attraheras finns även planer på att anordna samhällsservice med till exempel gym, restauranger, skola och längre fram förskola.

– Det är verkligen spännande att få vara med från början i det här samhällsutvecklingsprojektet där vi få se Finnslätten genomgå en stor förändring, avslutar Camilla.

Logistiken med kommunikation via buss och eventuellt tåg utreds också för att möjliggöra en smidig transport till och från området.