PQ projektleder på uppdrag av Bahnhof framtidens serverhall

PQ Projektledning har fått i uppdrag av Elementica Datacenter Construction AB att projektleda och agera rådgivare i byggprocessen av Bahnhofs nya klimatsmarta och samhällsnyttiga serverhall Elementica i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.

Byggnaden har arkitektoniskt utformats av Gatun som två sammanfogade kilar med utifrån varandra olika karaktärer. Byggnaden placeras som en avskärmning mellan den stundtals hårt trafikerade Norra länken och dess kontrast: den lugna bostadsbebyggelsen vid Hjorthagens ekbackar.

Fasaden ut mot Norra länken blir beklädd med solpaneler där solcellerna bidrar till fastighetens interna elförsörjning. Mot ekbackarna får fasaden en beklädnad av ljust reflekterande glas.

Den magnifika katedralen
Som gäst till Elementica möts du av en hög byggnad med sju våningar. Väl inne möts du av den så kallade ”katedralen” – en magnifik serverhall i byggnadens mitt som sträcker sig 15 meter upp. Katedralens konstruktion är delvis en hållbarhetsinriktad teknisk lösning och blir samtidigt en del av det showroom som Bahnhof önskar skapa i denna unika serverhall. Placeringen av servrar i en stålkonstruktion bidrar till ett minskat CO2-avtryck jämfört med om de placerats på traditionella betongbjälklag.

– Det här är ett spännande projekt som innehåller alltifrån utmaningen att bygga nära en stor trafikled till att skapa klimatsmarta lösningar, säger projektledare Annica Skanderbeck, PQ Projektledning.

 Från PQ Projektledning stöttar även Patrik Andersson med rådgivning och specialkompetens när det gäller byggnation av serverhallar.

Samhällsnyttigt och hållbart
Som ett bidrag till ett hållbart samhälle skapar Bahnhof en driftsäker och miljömässigt hållbar serverhall, där överskottsvärmen från servrarna förser närområdet med fjärrvärme.

– Vi på Bahnhof känner stor stolthet över att vara en del av detta samhällsviktiga projekt. Från projektering till byggnation av en ny serverhall i Stockholms innerstad tillsammans med PQ och övriga projektörer, säger Reine Gustafsson, Bahnhof.

PQ Projektledning delar känslan av stolthet eftersom hållbarhet är en viktig del av företagets värdegrund. Tillsammans med specialistkompetensen inom samhällskritiska kommunikationsanläggningar går det här projektet helt i linje med vår miljöambition.