PQ Projektledning anpassar och förstärker ledningen för framtiden!

I takt med att PQ utvecklats genom åren har organisationen och dess ledning anpassats och förändrats löpande. Under hösten 2021 gjordes ett grepp där vi tillsatte affärschefer för våra områden Hus, Anläggning och Fastighetsutveckling. Under våren 2022 genomför vi ytterligare en samlad organisatorisk utveckling för att möta framtidens behov.

Jonas Karlsson, VD: Sedan bolaget bildades för 15 år sen har vi växt organiskt i en jämn takt. Förutom att vi växer med nya medarbetare har vi också löpande under åren breddat vårt tjänsteutbud och våra affärsområden för att möta marknadens behov. Just nu undersöker vi möjligheten att etablera oss på ytterligare en ort i Mälardalen med omnejd. Vi väljer nu att lägga i nästa växel för att fortsätta bygga bolaget enligt vår vision!

Den organisatoriska förändringen som sjösätts nu i vår består i att Tomas Domberg, nuvarande kontorschef i Västerås och en av grundarna av PQ, tar på sig en för bolaget ny roll som Administrativ chef. Fokus kommer att ligga på styrning i våra väsentliga stödfunktioner och att förstärka vår operativa ledning. Tomas kommer även fortsatt att vara verksam i projekt som senior projektledare.

Som ny kontorschef på vårt Västeråskontor kommer Sofia Norstedt att tillträda. Sofia har en lång historik på PQ på vårt Eskilstunakontor där hon varit verksam i 10 år och även har rollen som biträdande kontorschef.

För att stärka gänget i Eskilstuna sker i samma omorganisation en förflyttning av Camilla Bjureland till Eskilstunakontoret där hon ansluter som biträdande kontorschef. Camilla har varit på PQ i 12 år och kommer senast ifrån Stockholmskontoret.

Jonas:  Med dessa organisatoriska förändringar är min förhoppning och absoluta tro att vi tillsammans skapar bättre förutsättningar att leda våra kommande viktiga år.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss:

Jonas Karlsson 070 366 19 70
Sofia Norstedt 073 531 75 99