PQ projektledning medverkar i det hållbara ombyggnadsprojektet Greenhouse Solna strand

Humlegården fastigheter utvecklar under namnet Greenhouse Solna strand just nu 28.000 kvadratmeter moderna arbetsplatser tio minuter från T-centralen i Stockholm. Lokalerna där Skatteverket tidigare huserade moderniseras och anpassas med målet att skapa en dynamisk miljö med flexibla lokaler som är anpassade för moderna arbetssätt och service utöver det vanliga. Hyresgästerna kommer att kunna vistas både inomhus och utomhus, skifta mellan energifyllda miljöer och platser för fokus och rofylldhet, och erbjudas möjlighet till både digitala och fysiska möten. Dessutom ska byggnaden också inhysa restaurang och café, konferensanläggning, biograf, hörsal, gym, omklädningsrum och bastu. Utomhus planeras biotoptak, terrasser med bar och sittytor samt orangeri. Också innergården blir en grön oas för de som besöker och arbetar i huset. Inflyttning påbörjas under 2023.

PQ bidrar med en hel laguppställning i projektet som drog igång i början på året. Lise-Lotte Eriksson är projektledare och Magnus Caspi är produktionschef. Mikael Bohman, Mikael Ahl och Pierre Christoffersson är produktionsledare. Thomas Mickelsson och Tony Ritzén är installationssamordnare och Niclas Norman medverkar som kontrollansvarig.

Projektet genomförs med stort fokus på hållbarhet och återbruk – allt med ett mindre klimatavtryck som mål. Tegel i fasaden demonteras försiktigt och återanvänds i utemiljöer på innergården. Innertak, glaspartier och dörrar restaureras och återanvänds. Dessutom byggs ca 2700 belysningsarmaturer om till närvaro- och dagsljusstyrd LED-belysning, vilket innebär att man spar ungefär 7 ton material och minskar energianvändningen med ca 2300 MWh.

Just nu pågår arbetet med utemiljöer samt konferensanläggningen på plan två och tre som planeras vara färdig hösten 2023.

Läs mer om projektet här: https://humlegarden.se/greenhouse/

Vi på PQ tackar för förtroendet att få vara med i detta spännande uppdrag!