PQ satsar på att kvalitetssäkra ledarskapet i projekten

Under våren startar vi upp ett arbete med att kvalitetssäkra ledarskapet och öka vår förmåga i projekten.

Med stöd av vår 10-åriga erfarenhet som certifierade projektledare inom IPMA ska vi på bred front satsa på utbildning inom ledarskapet, som vi anser vara en av de viktigaste förmågorna för att kunna navigera fram till det lyckade projektet.

– Det är alltid roligt och stimulerande med personlig utveckling och ska bli spännande att öka min självinsikt tillsammans med mina kollegor, säger Mats Hawia.

Processen genomförs i nära samarbete med Carina Cederlund, assessor inom Svenskt Projektforum och IPMA-certifierare.