PQ tar debatten kring framtidens byggande – blir medlem i CM-bolagen

Construction Management är en effektiv genomförandemetod för projekt som byggs på delad entreprenad. Metoden har många fördelar. Med CM bygger beställaren i egen regi men får hjälp av ett CM-företag som stärker upp byggherrens egen projektavdelning och stöttar organisationen genom hela projektet. Det ger byggherren expertkompetens och extra muskler från början till slut. Genom att delprojekten handlas upp av en oberoende part i stället för av exempelvis en totalentreprenör kan både pris och kvalitet konkurrensutsättas vilket skapar förutsättningar för effektivt, hållbart och långsiktigt byggande. Genomförandeformen är kompatibel med offentlig upphandling och LOU.

Branschföreningen CM-bolagen är en sakkunnig och oberoende organisation som verkar för att öka kunskapen och stärka förutsättningarna för Construction Management som genomförandeform för byggprojekt.

På CM-bolagens årsmöte i vår väljs Jonas Karlsson, VD på PQ Projektledning, in i styrelsen som ordinarie ledamot. Patrik Andersson, marknadschef och projektledare på PQ Projektledning, går in som suppleant i styrelsen.

– Vi är glada att bli en del av branschföreningen CM-bolagen. Det behövs verkligen en sakkunnig och opartisk organisation som verkar för att öka förståelsen och stärka förutsättningarna för Construction Management som genomförandeform för byggprojekt. Likaså har CM-bolagen tagit fram viktiga försäkringslösningar och driver viktiga dagsaktuella frågor såsom ökad konkurrens, mer hållbarhet och goda arbetsvillkor, säger Jonas Karlsson, VD på PQ Projektledning.

– Det är väldigt kul att CM-bolagen växer genom att det tillkommer nya medlemmar. Det ger oss en starkare röst när vi driver på för att förbättra villkor i byggbranschen, och det påvisar även att vi levererar medlemsvärden som uppskattas brett inom branschen. Vi ser ett ökat intresse för CM generellt och är glada att kunna bidra med kunskap och förståelse för dess fördelar, såsom hur konkurrensen ökar, effektiviteten förbättras och beställarens kontroll över processen utökas genom CM-metoden. Vi har fört samtal med flertalet företag som delar våra värderingar och jag är väldigt glad att PQ Projektledning, som finns i flera delar av landet, nu blir medlemmar. Det gör att CM-bolagen nu har medlemmar som är aktiva i ännu fler städer än tidigare och att vi därmed ökar vår nationella täckning, säger Caroline Szyber, ordförande för CM-bolagen.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Karlsson
VD PQ Projektledning
Tel:  070-366 19 70
www.pqp.se

Caroline Szyber
Styrelseordförande CM-bolagen
Tel: 070-8181421
www.cm-bolagen.se