Renar avlopp från en halv miljon stockholmare

För att klara av allt större avloppsvolymer och högre krav på reningen måste Käppalaverket på Lidingö hela tiden underhållas och utvecklas. PQ Projektledning är en av de nya ramavtalspartners som valts ut i en stor upphandling enligt LOU.

Käppalaförbundet heter den sammanslutning av elva Stockholmskommuner som äger, driver och använder Käppalaverket på Lidingö. Anläggningen, som till största delen är underjordisk, stod klar 1969 och tar idag emot avlopp från ungefär en halv miljon människor. Varje år renas här cirka 50 miljoner kubikmeter avloppsvatten.

Inte bara rent vatten

Käppalaverket använder både mekanisk, biologisk och kemisk rening. Reningen tar cirka två dygn och därefter släpps vattnet ut i Östersjön. Förutom rent vatten resulterar processen också i näringsrikt slam till jordbruket samt biogas, som används i lokaltrafikens bussar och för att värma upp bostäder på Lidingö.

Avloppsvatten från allt fler hushåll, kontor, industrier, sjukhus, skolor och andra inrättningar kommer hit och kraven på vattenreningen ökar successivt. Det innebär att Käppalaverket hela tiden behöver driva olika underhålls- och utvecklingsprojekt. Därför gjordes nyligen en stor upphandling av konsulter och entreprenörer enligt LOU.

PQ utvalda i hård konkurrens

Genom att uppfylla ett antal höga krav, och efter att ha genomfört två omfattande presentationer av sin kompetens och sitt erbjudande, valdes PQ Projektledning nyligen ut som ny samarbetspartner. Så här berättar Susanne Fahlström, kundansvarig för Käppala på PQ, om det nya ramavtalet:

– Det känns fantastiskt kul. Det är en ny typ av kund och verksamhet för oss – och dessutom ett strategiskt viktigt avtal, eftersom PQ vill växa i Stockholm. Jag är övertygad om att vi fick avtalet för att Käppalaförbundet kände förtroende för vår kompetens, vår organisation och för vårt sätt att leda och driva stora projekt.

Totalt kommer omkring 900 mkr att investeras i Käppalaverket under de närmaste åren, men exakt vilka av dessa projekt PQ kommer att delta i är inte klart ännu.

Konkurrensen i upphandlingen var tuff och Susanne är extra stolt över att PQ vann när man ser vilka duktiga konsulter som valts ut och inser hur hård konkurrens det har varit. Dessutom var PQ, till skillnad från de flesta andra utvalda partnerna, fullständigt okända för Käppalaförbundet när upphandlingen inleddes. Avtalet känns som ett tydligt kvitto på att PQ:s arbetssätt och kompetens klarar tuffast tänkbara krav.