Samverkan – erfarenhetsutbyte med våra kunder

Idag har vi på PQ Projektledning tillsammans med Foyen genomfört ett seminarium med ämnet Erfarenheter omkring samverkansentreprenader. PQ:s vd Jonas Karlsson och advokat Ann Garmland från Foyen modererade seminariet där bland annat förutsättningar och avtal för samverkan diskuterades. Seminariet belyste inte enbart de juridiska aspekterna utan också strategier för framgångsrik projektledning genom ett samverkansprojekt.
– Vi är för närvarande engagerade i många olika samverkansprojekt, små som stora, både nyproduktion och ROT. Vi märker att erfarenheten kring hur ett samverkansprojekt ska bli lyckat varierar mellan våra kunder, och ville med det här seminariet bidra till att öka kunskapen och även få lufta svårigheter med våra kunder. Vi strävar alltid efter att utvecklas och bli bättre, berättar Jonas.

En av rubrikerna på dagens agenda var Vad tvistar vi om i samverkan. Ann Garmland som har stor erfarenhet av arbete inom rättsområdet entreprenad- och konsulträtt lämnar regelmässigt rådgivning innefattande upprättande och tolkning av avtal, avtalsuppföljning samt biträde vid förhandling med externa parter och i förekommande fall rättsprocesser i såväl allmän domstol som skiljeförfarande.
– Det är alltid intressant att ta del av vad byggherrar anger som motiv till att genomföra projekt i samverkan. Eftersom jag många gånger kopplas in när det skurit sig mellan byggherre och entreprenör är sådana här tillfällen värdefulla, där man träffas och diskuterar utan att det föreligger en tvist. Det är viktigt att vi tar lärdom av de projekt som slutar i tvist och ser till att nästa projekt får med rätt förutsättningar och en bra organisatorisk struktur.

Joakim Riström från Castellum deltog vid seminariet:
Jag tycke att det var intressant att ta del av andra byggherrars erfarenheter. Vi verkar vara många som har liknande erfarenheter om såväl vad som lyckas och vad som är svårare att lyckas med i partneringprojekt. Det jag tar med mig från dagen är att se till att i våra samverkansprojekt även framöver prioritera att arbeta med det gemensamma avtalet och de gemensamma målen, samt vikten av att inte tappa bort de gemensamma målen och varför vi gör det här under projektets alla faser. 

Sort tack, alla deltagare, för stort engagemang och värdefullt kunskapsutbyte! Vår förhoppning är att vi alla efter dagens övning fått en bättre förståelse kring komplexiteten, de unika utmaningarna som samverkansprojekt medför och hur vi bättre organiserar projekten för att säkerställa framgång. 

Kontakta oss för att utforska hur vi kan hjälpa er att navigera i samverkansentreprenadens värld med förtroende och expertis.