Spaden i jorden i Sätra!

Mellan Norra Erikslund och Brottberga i utkanten av Västerås utvecklas den nya stadsdelen Sätra med 2500 bostäder, skola, äldreboende, gruppboende, två förskolor och ett mobilitetshus. Ledordet för bygget och stadsdelen är hållbarhet. Förhoppningen är att bostäderna i Sätra står klara för inflyttning i slutet av 2023.

PQ:s Charlotte Edberg och Susanne Fahlström har arbetat med projektledning och projekteringsledning för infrastrukturen i Sätra sedan 2018, För en vecka sedan togs det första spadtaget med ledning av fastighetsnämndens ordförande Jesper Brandberg. Även projektchef Ulf Edvardsson, Västerås Stad, Niklas Gunnar, VD Mälarenergi och Johan Nilsson, VD SVEAB Anläggning deltog.

PQ fortsätter nu med planering och projektering av områdets blivande Vattenpark samt breddning av Norrleden, det intilliggande huvudvägnätet. Dessutom utökar vi med ytterligare två resurser när byggnationsfasen nu inleds. Johan Mejenqvist och Per-Ola Nilsson ansluter till projektet och ansvarar för byggledning av infrastruktur i form av gata, nya ledningar för VA, fjärrvärme, el, opto samt belysning.

Planeringen av Sätra har utgått från att det ska vara lätt att leva hållbart, och för att skapa en klimatsmart transportinfrastruktur har gång- och cykeltrafiken prioriterats. I projekteringen har PQ tillsammans med projektörerna styrt mot hållbara materialval, optimering av masshantering och identifierat drivande faktorer i entreprenadens koldioxidutsläpp. Hållbarheten är även en viktig aspekt i utförandeskedet där entreprenören premieras för innovativa lösningar för att uppfylla projektets miljömål.

Vi på PQ är stolta och glada för att få vara en del av byggandet av Västerås nya hållbara stadsdel, och ser fram emot att se Sätra växa fram!