Starkt resultat i kundundersökningen

PQ Projektlednings senaste kundundersökning visade ett mycket bra resultat i nivå med tidigare år. Vd Jonas Karlsson är nöjd och stolt över både helhetsbetyget och att det allra bästa resultatet kommer från delområdet ”Engagemang och energi”.

Varje år genomför PQ Projektledning en undersökning där de omsättningsmässigt största kunderna bjuds in för att svara på hur de upplever samarbetet. Kunderna betygsätter PQ på en 4-gradig skala inom åtta delområden och ger ett övergripande betyg på helhetsintrycket.

Den senaste mätningen avser kalenderåret 2017 och visar att genomsnittsbetyget för kundernas övergripande intryck var drygt 3,5 av 4 möjliga. Delområdet som får allra högst snittbetyg är ”Engagemang och energi” (3,7), följt av ”Strukturerat arbetssätt” (3,6), ”Förmåga att vara lyhörd” (3,5) och ”Förmåga att styra mot god projektekonomi” (3,5).

Vd Jonas Karlsson gläds åt de goda resultaten:

– Engagemang och energi ska vara ett av våra signum, så det är härligt att vi får så fina betyg där. När själ och hjärta kombineras med ett strukturerat arbetssätt enligt vår PQ-modell, och den för alla projekt så avgörande lyhördheten, känner jag mig trygg i att vi är på rätt väg. Och vikten av att kunna styra mot en god projektekonomi är förstås självklar. Det är ju till stor del därför våra kunder anlitar oss.

De delområden som visar störst potential för förbättring är ”Resurstillgänglighet” (3,2) och ”Rådgivande förmåga” (3,2). Det är också goda betyg, även om de ligger något lägre. Jonas känner igen sig i alla siffrorna från kundundersökningen:

– 2017 var ett intensivt år på många sätt. Beläggningen var hög och alla medarbetare har jobbat hårt. Högkonjunkturen i branschen har också inneburit en viss omsättning av personal. Vi har fått anstränga oss för att rekrytera nya duktiga medarbetare, vilket vi har lyckats väldigt bra med. Men givetvis tar det lite tid för varje nyanställd att komma in i uppdragen och i vårt sätt att jobba och vara rådgivande. Utifrån de här förutsättningarna, och den höga komplexitet vi numera har i de flesta projekt, är jag enormt stolt över att vi klarar att bibehålla våra höga kundbetyg – och vi har full koll på vad vi behöver fokusera på framöver.

Delområden och resultat i 2017 års kundundersökning:

  1. Resurstillgänglighet 3,2
  2. Strukturerat arbetssätt 3,6
  3. Rådgivande förmåga 3,2
  4. Förmåga att vara lyhörd 3,5
  5. Engagemang och energi 3,7
  6. Förmåga att löpande kommunicera tid, omfattning, ekonomi och förändringar 3,4
  7. Förmåga att styra mot god projektekonomi 3,5
  8. Förmåga att bidra till att uppfylla kundens kvalitets- och miljökrav 3,3
  9. Det övergripande intrycket av samarbetet 3,5