Sveriges största gymnasieskola blir bostadsområde

När Wenströmska gymnasiet byggdes för snart 40 år sedan var det Sveriges största gymnasieskola, med plats för 2500 elever. Nu ska skolan och närområdet enligt planerna förvandlas till det trivsamma småhusområdet Södra Källtorp. PQ är med och ansvarar för projektledning, samordning och kostnadsberäkningar.

Västerås växer kraftigt och det behövs fler bostäder, inte minst småhus. Samtidigt har det under de senaste åren vuxit fram många nya gymnasieskolor i staden, vilket gett upphov till en viss överkapacitet. När den kommunala skolan Wenströmska för några år sedan behövde en omfattande upprustning, togs därför beslutet att lägga ner skolan och istället undersöka möjligheterna att skapa ett nytt bostadsområde – Södra Källtorp.


Flygbild över Wenströmska gymnasiet

Bra läge och bykänsla

Platsen ligger ett par kilometer nordväst om Västerås centrum. Det är nära till natur och rekreation, samtidigt som all tänkbar service finns i Erikslund. Man kan promenera eller cykla till centrum och det finns goda bussförbindelser. Med bil har man också nära till E18, vilket både är en fördel och en utmaning, eftersom projektet på ett effektivt sätt måste hantera ljudet från vägen för att kunna skapa en bra bostadsmiljö.

Södra Källtorp planeras för att bli ett småhusområde med en blandning av friliggande hus, parhus och radhus – vissa som bostadsrätter och andra som äganderätter. Det blir många egnahemshus, men också lägenheter i bruksvillor och stadsradhus. Sammanlagt kommer det att bli cirka 300 hus med plats för drygt 450 bostäder. Området ska få en trivsam bykänsla med en väl anpassad kvartersstruktur, trädgårdar, bygator och gränder, torg och andra gemensamma ytor som en allmänning, lekplats och bollplan.


Visionsbild, Södra Källtorp

Fyra byggherrar i ett bolag

Västerås stad har tilldelat möjligheten att uppföra sammanlagt omkring 40 000 kvadratmeter bostadsyta till fyra byggherrar; Aroseken, HSB, Kärnhem och Mälarvillan. Tillsammans har dessa bildat ett gemensamt bolag med det smått tungvrickande namnet SKFUAB – Södra Källtorps Fastighetsutvecklings AB.

Utvecklingsbolaget har anlitat Archus Arkitekter för att skissa på områdets utformning, och PQ Projektledning för att projektleda, samordna och göra kostnadsberäkningar för de gemensamma markarbeten och den omfattande infrastruktur som behövs i området innan bostäderna kan uppföras.


Illustrationsplan över området, klicka på bilden för att se en större version

Från PQ deltar Tomas Domberg och Christer Bäckström i projektet. Tomas är övergripande projektledare och samordnar arbetet i SKFUAB, medan Christer idag jobbar med kostnadsutredningar och beräkningar för de gemensamma markarbetena.

Tomas berättar:

– Det är spännande att projektleda och samordna ett nytt bostadsprojekt med fyra olika byggherrar. Det gäller att fånga upp önskemål och idéer, driva på och se till att vi tillsammans skapar ett bra och långsiktigt hållbart område där människor kan trivas. Givetvis ska projektet också genomföras på ett smart och kostnadseffektivt sätt för att kunna generera ett så bra resultat som möjligt.

Samråd och byggstart

Just nu läggs sista handen vid utformningen av detaljplanen, som går ut på samråd i februari. Om allt går som man hoppas kommer rivning, markarbeten och infrastruktur att kunna påbörjas i början av 2018, och sedan följas av husbyggnad i etapper.


Översiktsbild från Google Earth som visar området söderifrån

Vad som händer med den gamla skolan? Vissa delar kommer att rivas, men huvudbyggnaden ska renoveras och förvandlas till förskola, äldreboende och gymnastikhall. Detta delprojekt ligger senare i planeringen och Västerås stad har inte utsett byggherre för det ännu.

Man får hoppas att Jonas Wenström, den framgångsrike ingenjören och uppfinnaren från 1800-talet som gett namn åt Wenströmska gymnasiet, känner sig nöjd med att få in både yngre och betydligt äldre förmågor i sin skolbyggnad.


Länkar till mer information

Illustrationsplan i A3

Pressmeddelande från Västerås stad, september 2015

Uppfinnaren Jonas Wenström (Wikipedia)