Tack för förtroendet!

Varje år ber vi på PQ våra kunder att utvärdera vårt arbete och ge oss återkoppling på hur väl vi lyckats med uppdraget. Som tidigare år har svarsfrekvensen varit hög, och vi vill tacka alla kunder och samarbetspartners som svarar och hjälper oss att förbättra vår verksamhet!

–Året som gått med pandemi och kanske en i allmänhet dystrare värld innebar nya sätt att arbeta och interagera. Samtidigt som vi tog vårt samhälleliga ansvar så var vi förstås oroliga över hur våra kunder och uppdragsgivare skulle påverkas av de förändringar som vi gjort. Nu vet vi att våra uppdragsgivare inte bara tycker att vi klarat av utmaningen, vi gör ett bättre resultat i den senaste kundundersökning jämfört föregående år, säger PQ:s marknadschef Patrik Andersson.

Undersökningen består av en betygssättning av åtta delområden. Betygsskalan går från 1 till 4 och gav följande resultat:

I de två senaste årens mätningar har det också ingått frågor kring PQ:s positionering gentemot andra aktörer på marknaden med dessa resultat:

– Resultatet är inte självklart men ligger i linje med vår kontinuerliga strävan till långsiktiga relationer och skulle vara väldigt svårt att uppnå utan nära samarbete med våra uppdragsgivare, säger marknadschef Patrik Andersson.