Lagarbete gav spektakulära lokaler

By Sanna Ek,

Sju meter i tak och välvda, spröjsade fönster samsas med hightech. I stadsdelen Kopparlunden i Västerås har en gammal industrilokal från tidigt 1900-tal förvandlats till ett toppmodernt kontor. PQ Projektledning ledde det lyckade projektet från start till mål.

Rent tekniskt handlade uppdraget om att – med utgångspunkt från en rå lokal – skapa en vacker och välfungerande arbetsplats för utveckling av världsledande datakommunikationsutrustning för industrin. Bonusen blev ett ovanligt lyckat samarbete mellan alla inblandade aktörer.

”Fönster, fasad och delar av interiören har antikvariskt värde, vilket bara är positivt. Alla ville spara och lyfta fram dessa vackra detaljer, om än i en mer modern och mer funktionell tappning”, säger Tomas Domberg, projektledare på PQ.

Inför projektstart bjöd PQ Projektledning in till kickoff för att lägga grunden för ett gott samarbete mellan hyresgäst, fastighetsägare, fastighetsförvaltning, byggentreprenör och projektledning.Alla aktörer fick ”ett ansikte” på varandra, vilket underlättade både kommunikation och laganda under det kommande året.

– Tack vare den goda starten fick vi tidigt förståelse för varandras utmaningar och förutsättningar; det skapade en vi-känsla som bidrog till lösningsfokus. Under projektets gång visste alla vad som behövde göras och hade respekt för varandra, säger Anne-Li Hallblad från hyresgästen Westermo.

Dessa gemensamma möten återkom sedan månadsvis, med tydlig agenda och uppföljning. PQ Projektledning klargjorde sina förväntningar och vilken närvaro som krävdes för att mötena skulle vara effektiva och beslutsmässiga.

– Det var både mitt och Westermos första lokalprojekt och därför var det extra bra med den tydliga projektstyrningen. Dessutom var derasprojektledare för bygget, John Gejvall, alltid tillgänglig och aktiv, så det gick att jobba med korta svarstider, säger Anne-Li Hallblad.

Laget är styrkan

PQs strukturerade arbetsmetod gör att medarbetare kan kliva rakt in i uppdrag som ursprungligen initierats av någon annan, vilket var en fördel i fallet Kopparlunden då vägen från idé till genomförande tog ett par år.

– Samarbetet fungerade väldigt bra, vilket bottnar i att spelreglerna sattes tidigt och tydligt. Det hade vi stor nytta av; en gemensam grundförståelse för vad som krävs för att gå i mål. En annan viktig del var det fina samarbetsklimatet, säger Jörgen Rahm, byggherreombud, RED Management.

Även om aktörerna kan ha olika uppfattningar i en fråga, så gäller det att lyssna och försöka förstå varandra och anpassa kommunikationen till varandras olika behov och bakgrunder.

– Medan hyresgäster kanske bygger om sina lokaler vart 20 år, så är det vardag för oss. Därför måste vi vara lyhörda och förstå deras verksamhet för att göra ett bra jobb. Även fastighetsägaren måste förstå sin kund för att vara en god leverantör. Här krävs en ömsesidig ödmjukhet. I det här fallet bidrog alla till laget på ett väldigt fint sätt, säger Tomas Domberg, PQ Projektledning.

Från kontraktstecknande till inflyttning tog arbetet drygt ett år. Lokalen stod färdig i december 2017 och lagom till jul flyttade Westermos 200 medarbetare in i sina nya lokaler, där industrihistoria idag möter världsledande switchar, routrar och converters.

PQs team från start till mål:
Inledande fas: Patrik Andersson och Sara Rosén.
Genomförande: Tomas Domberg, John Gejvall och Lotta Nilsson.

Socialförvaltning flyttar ihop

By Sanna Ek,

Än så länge är socialförvaltningen i Eskilstuna fortfarande utspridd på flera platser i staden. Men snart har alla utredningsenheter samlats i ett gemensamt och efterlängtat kontorshus i centrum. PQ Projektledning leder arbetet.

– Vi har precis avslutat de första etapperna och de första enheterna har flyttat in. Nu ska vi anpassa resten av fastigheten till samma ljusa, moderna och välkomnande kontors- och besökslokaler, säger Ulf Söderström, projektledare på PQ Projektledning.

Fastigheten på Smedjegatan 32 omfattar fyra våningar om totalt 2 800 kvadratmeter. PQ bistår fastighetsägaren med allt från projekt- och projekteringledning till byggledning och kontrollansvar.

– Projektledaren Ulf Söderström har alltid, oavsett vad som hänt, svarat upp väldigt snabbt. Han gör ett jättejobb och det är PQs styrka… god kontakt, snabb respons och en förståelse för vad vår verksamhet sysslar med, säger Agneta Wahlberg, utvecklare på Socialförvaltningen i Eskilstuna kommun.

Socialförvaltningens 200 anställda får nu bättre arbetsmiljö och deras besökare välkomnas till 16 toppmoderna besöksrum i gatuplan.

– Vi är en kommunal verksamhet som är till för dem som behöver oss. Därför har vi jobbat med färg och form, avskilda besöksrum och olika sektioner för barn och vuxna i väntrummen, säger Agneta Wahlberg.

Uppdragsgivare är P&E Fastighetspartner, som är ägaren Fastighets AB Regios lokala partner för förvaltning och utveckling av fastigheter. PQ har jobbat med P&E i två års tid och har mångauppdrag i företagets fastigheter i Eskilstuna. Utmaningen är som vanligt att hålla tid och ekonomi samt att få nöjda hyresgäster och beställare – och hittills går allt enligt planerna.

– Vi har precis avslutat förstudien för plan 4, som blir den sista etappen. Byggstart blir efter sommaren och sista planet överlämnas till hyresgästen den 1 december, säger Ulf Söderström.