Tidigare industriområde ger plats för bostäder och aktivitetsyta

Det tidigare industriområdet Öster Mälarstrand har vuxit fram till ett trevligt område med bostäder och platser som ligger många västeråsare varmt om hjärtat. Snart får kringboende barn och besökare en ny aktivitetsyta som erbjuder såväl grillning som bollsporter och hinderbanelopp. Samtidigt fungerar platsen som översvämningsyta och komplement till Mälarparksskolans skolgård. På uppdrag av Västerås stad har PQ:s Susanne Fahlström och Charlotte Edberg bistått med projekt- och byggledning.

Poesiparken, Lasse Färnlöfs plats och Notuddsparken är några exempel på Öster Mälarstrands pärlor. De sjönära grönytorna lockar till såväl motion som sol och bad, men för några årtionden sedan var Öster Mälarstrand ett industriområde. Utvecklingen fortskrider, och nytt för i år är bland annat ett aktivitetsområde som PQ Projektledning både projekt- och byggleder på uppdrag av Västerås stad. Projekteringen påbörjades våren 2018 och byggnationen under hösten 2020. Här fanns tidigare en förorenad industrimark och båtuppställningsyta som nu har sanerats och gjorts om till en inspirerande aktivitetsyta.

– Hit välkomnas barn och vuxna till olika typer av rekreation. Ytan fungerar också som ett komplement till nya Mälarparksskolan, med bänkar och sittmöbler som ger möjlighet till utomhusundervisning. Fysiska utomhusaktiviteter är helt rätt i tiden, förklarar byggledaren Charlotte Edberg från PQ.

Hinderbana, utegym och lekutrustning är några exempel på vad Öster Mälarstrands nya aktivitetsyta erbjuder. Här finns också ett grillhus för grillning i alla väder samt hängmattor att slappna av i och blicka ut över stora planteringar.

Långsiktigt hållbara lösningar
Exploateringen av Öster Mälarstrand kommer innebära något större flöde av dagvatten där en stor gräsplan fungerar som översvämningsyta eller plats för bollsporter. På vintrarna är det också enkelt att ta sig vidare till pulkaåkning, med populära Himlabacken precis intill. Sammantaget en trevlig plats som bjuder in både stora och små till fysiska aktiviteter och umgänge. Att tillgodose olika målgruppers behov har varit en central del, likväl som att bejaka många intressenters önskemål och synpunkter.

– Det har varit en utmaning men projektet har gått bra tack vare ett lyckat samarbete i projektgruppen och täta dialoger med kund och projektörer för att hitta hållbara lösningar för kommunen. Ett roligt och givande uppdrag, säger PQ:s Susanne Fahlström som bidragit som projektledare.