Tillbyggnad av tåghall för Alstom växer fram på Finnslätten

PQ Projektledning är en del i Alstoms projekt på Finnslätten, Västerås, där en tillbyggnad av befintlig tåghall växer fram för underhållsarbeten. Alstom tilldelades upphandlingen av nytt underhållsavtal för VR Sverige AB i slutet av 2022. VR Sverige AB är ny tågoperatör åt Tåg i Bergslagen, där avtalet avser drift och underhåll för en period av tio år framåt med start den 10 december 2023. Samtidigt byggs en ny målerihall för fordon i direkt anslutning till tåghallen för underhåll.

Samverkansentreprenad i partnering 
Projektet genomförs i en så kallad samverkansentreprenad (partnering) där Tuna Förvaltning & Entreprenad AB upphandlades som totalentreprenör under våren 2023. PQ har rollerna som huvudprojektledare, projekt- och byggledare anläggning, byggledare hus och kontrollansvarig enligt PBL (KA).

Under våren 2023 genomfördes merparten av projekteringen och till sommaren meddelade Västerås Stad startbesked för igångsättande av tillbyggnaden på Terminalvägen 100 i industriområdet Finnslätten. Projektet är nu i slutskedet och planeras att avslutas under maj 2024.

Ett projekt i tre delar
Projektet är uppdelat i tre delar: tillbyggnad av tåghall för drift- och underhåll på cirka 1 500 kvadratmeter, tillbyggnad av hall för lackering av tåg på cirka 700 kvadratmeter samt utvändiga arbeten. Det sistnämnda innebär ny väg, komplettering av spår, hantering av dagvatten och uppgradering av både fordonstvätt och fekalietömning.

Med anledning av höga grundvattennivåer och utmanande geotekniska förutsättningar inleddes arbetet med spontning och gjutning av skyddsbetong. Arbetet har efter sommaren fortsatt med gjutning av de två spårgravar som ska finnas inne i tåghallen. Efter pålning och gjutning av resterande konstruktioner i betong påbörjades resning av stommen runt årsskiftet, vilket följdes av montering av fasadväggar och yttertak. I dagsläget pågår montering av portar, dörrar och fönster. Utöver att installationsarbeten också pågår för fullt så genomförs även arbeten med att docka den nya hallen till den befintliga.

Det är ett väldigt roligt projekt och vi tackar för förtroendet att få vara en del i denna samverkansentreprenad!

 

 

Tillbyggnaden vid tåghallen växer fram i olika faser.