Tomas Domberg kliver in i Svenskt Projektforums styrelse

PQ Projektlednings Tomas Domberg är nu invald i styrelsen för Svenskt Projektforum, en ideell förening för projektledare och projektverksamhet i alla branscher, med flera tusen medlemmar runt om i Sverige.
– Det känns riktigt kul, projektledning är ju det roligaste som finns! Vi får jobbar med samspelet mellan människor, vilket ger lyckade resultat och leder till målet.

Svenskt Projektforum är ett ledande forum och Sveriges största mötesplats för projektledare, portföljledare, programledare, förändringsledare, uppdragsledare och andra projektintressenter. Visionen är att skapa värde genom projektkompetens och människor. Här utvecklas projektledarkompetens och kvalitet. Medlemmarna skapar också nya relationer och byter erfarenheter.

Nya möjligheter och enade verktyg
Tomas ansvarar även för IPMA-certifiering hos oss på PQ, där Svenskt Projektforum genomför certifieringarna, och berättar att projektledarnas kompetens är det allra viktigaste.
– Det är ett kvitto på projektkompetens och vårt mål är att så många som möjligt ska certifieras. Det kommer med många fördelar som gör skillnad för våra uppdragsgivare och för oss som medarbetare. Det är även en konkurrensfördel och vi värdesätter det goda ledarskapet, vilja och förmåga att leda.

Idag är det ett krav som flertalet kunder ställer och PQ vill ligga i framkant inom området.
– Kunden ska känna att vi kan branschen, processen och strukturen. Många kunder har projektvana, men vi tror att vi kan hjälpa till att göra det ännu bättre genom ledarskap och beteenden vilket IPMA fokuserar på, berättar Tomas och förklarar att en certifieringsprocess kan vara tuff och mycket värdefull.