Toppmodern musikstudio i hjärtat av gamla Västerås

I Kyrkbacken vid Västerås domkyrka ligger flera välbevarade kulturbyggnader. I en av dem, Röda längan, är PQ med och bygger om för en ny hyresgäst. Hur får man in en musikstudio där den egentligen inte får plats, och hur är det att hålla utkik efter arkeologiskt intressanta föremål samtidigt som man bygger om?

Uppdraget från Västerås stift var tydligt. Att bevara Röda längans kulturhistoriskt intressanta exteriör, men samtidigt skapa en modern och funktionell insida – som bland annat ska innehålla en musikstudio med tillhörande kontrollrum.

Samtidigt ska antikvariska hänsyn tas, vilket bland annat innebär att material som schaktas bort måste kontrolleras noga så att inga historiskt intressanta föremål försvinner. En bebyggelseantikvarisk expert från Västmanlands länsmuseum följer byggprocessen löpande och deltar i möten på plats.

Många utmaningar och härliga kontraster, tycker Camilla Skog på PQ, som är bygg- och projekteringsledare. Med sig i projektet har hon också kollegan Kristofer Strååth, som är kontrollansvarig. Camilla har jobbat med Röda längan sen våren 2015 och besiktningen är planerad till senvåren 2016. Så här berättar hon om det annorlunda uppdraget:

– Det är verkligen ett intressant projekt med spännande utmaningar. Dels i form av de antikvariska krav som ställs, men också att arbeta med en så gammal konstruktion, som byggts på och reparerats i omgångar genom århundradena. Det har dykt upp några överraskningar som har tvingat oss att både tänka och projektera om.

Musikalisk hyresgäst på väg in

Den hyresgäst som Röda längan byggs om för är kyrkans musikverksamhet, som behöver flytta från sina lokaler i en närliggande byggnad för att ge plats åt ett nytt besökscentrum. Utöver musikstudion och kontrollrummet ska den moderniserade Röda längan också innehålla några kontorsrum samt ett stort körövningsrum med god akustik på den övre våningen. Förutom ny planlösning och nya installationer, är det också stort fokus på tillgänglighet. Bland annat kommer en hiss att installeras.

Att arbeta med gamla hus är lite av rörligt mål, enligt Camilla. Man gör antaganden i början som man ibland får revidera när det visar sig att de ursprungliga materialen inte såg ut som man trodde. Det kan exempelvis handla om grundens beskaffenhet, bjälklag och takstolar.

– I ett vanligt ny- eller ombyggnadsprojekt vet man normalt ganska väl vad man har att jobba med. Men här dyker det upp nya förutsättningar ibland, som gör att vi måste tänka om och hitta andra lösningar. Tillsammans med stiftets projektledare och generalentreprenören Byggsvängen har vi på ett konstruktivt sätt klarat av att lösa många olika utmaningar.

Husets historia

Exakt hur gammal Röda längan är vet man inte idag, men det lär har funnits bebyggelse i Kyrkbacken sedan medeltiden, och domkyrkan bredvid tros härstamma från 1200-talet. Av byggnadens tidigare utformning att döma är det enligt Camilla möjligt att den kan ha använts som vagnslider, alltså ett förråd för vagnar och redskap. Den senaste tiden innan ombyggnaden användes huset som verkstadslokaler.

Camilla ser fram emot att få återinviga Röda längan och se den nya hyresgästen flytta in och börja använda lokalerna. Hon tycker att teamet har lyckats väl med att balansera bevarandekraven med moderna funktionskrav.

Nergrävd studio

Men hur var det nu med den där musikstudion egentligen? Camilla berättar:

– Eftersom takhöjden inte räckte till tvingades vi gräva oss nedåt istället – vilket också innebar utmaningar beroende på grundens beskaffenhet. Man kan helt enkelt konstatera att gamla hus gärna bjuder på överraskningar!