Byggledning

För att effektivt kunna styra och följa upp genomförandet av din entreprenad behövs en erfaren byggledare. De flesta av våra byggledare har därför en gedigen bakgrund inom entreprenadverksamhet. Byggledaren är projektledarens förlängda arm och ser till att genomförandet följer den projektplan du som uppdragsgivare har godkänt.

På PQ Projektledning har vi förmågan att anpassa vår byggledning till både större och mindre entreprenader av olika komplexitet inom främst husbyggnad, anläggning och installation. I många projekt axlar vi roller inom såväl byggledning som projekt- och projekteringsledning, och ibland har vi bara någon av rollerna.

Gemensamt för de olika rollerna är att de kräver noggrannhet, förmåga att ha många bollar i luften, ett stort engagemang, lyhördhet, ödmjukhet samt viljan och modet att leda. Våra byggledare är uppdaterade på såväl gällande lagstiftning som bransch- och avtalspraxis.