Projekteringsledning

Ett väl genomarbetat underlag för entreprenaden är en förutsättning för ett lyckat projekt. Att ta fram det här underlaget kallas projektering och kräver flera specialistkompetenser.

För ett lyckat resultat behövs också en projekteringsledare, som leder och samordnar projekteringsarbetet. Samordningen blir allt viktigare i takt med att de tekniskt avancerade systemen blir fler i dagens moderna byggande.

Projekteringsledaren arbetar i nära samarbete med projektledaren för att definiera vilka specialister som behövs i projekteringen, i vilken ordning och hur samarbetet ska gå till. Ibland behöver också frågeställningar lyftas och diskuteras med dig som kund. Resultatet av projekteringen blir ett komplett underlag som ger tydliga ramar för entreprenadarbetet.

PQ Projektledning erbjuder kompetenta projekteringsledare med stor erfarenhet av tvärfacklig projektering och förståelse för rationell produktion. Vi har inga egna specialister inom exempelvis arkitekt, VVS eller elkonstruktion, eftersom vi vill kunna vara neutrala i rekryteringen av resurser. Det tror vi är viktigt för ett framgångsrikt resultat.