Projektledning

När ett beslut väl har tagits om att ett projekt ska genomföras, har projektledaren en central roll. Han eller hon tar ett övergripande ansvar för att allt ska fungera från start till mål och för att alla inblandade ska kunna samarbeta. Uttrycket ”spindeln i nätet” passar bra för att beskriva den här rollen.

Projektledaren definierar projektets olika skeden i en projektplan som ska godkännas av dig som kund. Projektplanen blir det huvudsakliga styrinstrumentet för att planera, organisera och leda arbetet. En annan av projektledarens uppgifter är att i samråd med dig som uppdragsgivare rekrytera och säkra resurser för projektets genomförande.

För att kunna leda ett projekt och få alla inblandade att samarbeta, dra åt samma håll och klara uppsatta tids- och kostnadsramar krävs flera egenskaper. Rätt kunskap och erfarenhet, noggrannhet, kunna ha många bollar i luften, vara en bra coach och inte minst att våga leda och styra. Det krävs engagemang, mod, flexibilitet och ödmjukhet.

Alla våra projektledare ska kunna axla tunga roller och vi arbetar därför successivt för att alla ska vara IPMA-certifierade. Certifieringen blir ett kvitto på att vi har metodkunskapen, erfarenheten och rätt beteende för att effektivt kunna leda våra kunders projekt. Läs mer om vår satsning på IPMA-certifiering.