Rådgivning

Ditt projekts framgång och lönsamhet avgörs ofta av att du har rätt beslutsunderlag inför uppstarten. Det gäller oavsett om det handlar om ett fastighetsköp, ett nybygge, en större ombyggnad eller en lokalanpassning. Med rätt beslutsunderlag vet du om projektet bör startas och hur det i så fall bäst kan genomföras.

PQ Projektledning är ofta med i tidiga skeden för att undersöka de fysiska och byggrelaterade förutsättningarna, till exempel ombyggnadsmöjligheter, teknik, kostnader, tidsplanering, möjliga hyresgästverksamheter och eventuella risker.

Våra gedigna kunskaper om de olika faserna i ett fastighetsprojekt gör att vi vet hur vi ska analysera och bedöma förutsättningarna. Resultatet blir ett tydligt beslutsunderlag och en väl avvägd rekommendation för fortsatt arbete.