VARJE MEDARBETARE GÖR SKILLNAD

Mer än tre fjärdedelar av Sveriges aktiebolag är små- och medelstora privatägda bolag inom tjänstesektorn; ett segment som starkt bidrar till Sveriges nettotillväxt. För att denna positiva utveckling ska kunna fortsätta på ett hållbart sätt krävs fortsatta politiska reformer (https://www.svd.se/ta-bort-hindren-for-personalagda-foretag).

Vi företagare behöver bättre förutsägbarhet i ägande- och skattefrågor, inte minst vad gäller finansieringen av ägaröverlåtelser till medarbetare som vill och kan driva utvecklingen vidare.

Vi på PQ tror på konkurrenskraften i ett inkluderande beslutsfattande i alla frågeställningar en verksamhet ställs inför. Vi tror också på en tydlig koppling mellan ansvarstagande i förhållande till förmåner.

Därför beslöt vi 2016 att PQ ska ägas av de som skapar resultat och kontinuerlig utveckling, nämligen medarbetarna.

– Att tillsammans med mina kollegor få vara med och äga en del av mitt vardagliga jobb ökar helt klart delaktigheten och engagemanget jag känner för PQ. Vi skapar vår arbetsplats tillsammans!

Detta är vår tolkning och vårt bidrag till ett hållbart, demokratiskt och samtida företagande och ett tydligt ställningstagande som arbetsgivare.

Välkommen att läsa mer om vad vi på PQ Projektledning skapar tillsammans varje dag…