Vattentorn totalrenoveras med säkerhet i fokus

Sedan 2012 har ett av Eskilstunas vattentorn som byggdes i slutet av 40- talet stått tomt, men efter en totalrenovering som pågått sedan april 2018 kan Eskilstunaborna snart få dricksvatten från tornet igen.

2012 upptäcktes förhöjda värden av koliforma bakterier i ledningsnätet. Vid provtagning påvisade även vattnet i Djurgårdens vattentorn förhöjda värden av bakterien vilket resulterade i att tornet stängdes under tiden ledningsnätet spolades rent. Eftersom vattentornet inte renoverats i större omfattning sedan det byggdes på 40 talet påbörjades samtidigt en förstudie för att ta reda på den byggnadstekniska statusen hos byggnadsverket. Slutsatsen blev att det var dags för en modernisering, med hänsyn till teknik, arbetsmiljö och säkerhet.

Renoveringsarbetena startade i april 2018 och omfattar invändigt förbättring och anpassning av bland annat ytskikt i reservoarerna så att de lättare kan rengöras. Rörgalleri byts ut och olika säkerhetshöjande åtgärder genomförs i syfte att förbättra arbetsmiljön för driftpersonal.

-Med hänsyn till det skärpta regelverket kring säkerhet har vi även passat på att anpassa skalskyddet efter gällande regler säger David Axberg som är projektledare. Andra säkerhetshöjande åtgärder som genomförts är att ett flertal master tagits bort och taket har åtgärdats så att regnvatten leds bort.

PQ har utöver projekt- och byggledning även uppdrag som Kontrollsansvarig och har bidragit med rådgivning under de inledande förhandlingarna med entreprenör, myndighetskontakter och kontakter med berörda i närområdet.

-Det har varit stort fokus på arbetsmiljöreglerna som är en viktig del av projektet. Vi såg tidigt en risk med att det vistas många barn i naturvårdsområdet som omger vattentornet och här har vi fått ett bra stöd i kontakterna med skolor, förskolor och boende som berörs av ombyggnationen. Informationsinsatserna har bidragit till att det har flutit på bra, utan klagomål och störningar, säger Jonas Lindberg beställare från ESEM.

Vattentornet förväntas kunna tas i drift igen under hösten 2019 och Eskilstunaborna kan därmed få dricksvatten från tornet på Djurgården igen.