Visningslokal för Eskilstuna kommun

PQ Projektledning har tillsammans med beställaren Mälarstaden och totalentreprenören Edbergs bygg AB iordningställt lokaler vid Fristadstorget till Eskilstuna kommun. Utrymmena har anpassats så att lokalen kan användas för att möta medborgarna på olika sätt.

Under hela processen av projektet var fokus att bli ett cirkulärt och hållbart projekt. Målet från början var att kunna återbruka så mycket som möjligt och därav också minska på klimatavtrycket, något som vi uppnådde och känner en stolthet i. Inför projektet upprättade Eskilstuna kommun en verksamhetsbeskrivning där helheten, förutom att ha en trygghetsskapande funktion med service till medborgare, ska bidra till större möjligheter till samverkan som i sin tur bidrar till en positiv centrumutveckling. Detta gör det möjligt att ha en öppen servicefunktion, mötesrum och kontorsplatser för flera aktörer. Lokalens utformning ger en möjlighet att serva hela centrum – inte bara Fristadstorget.