Integritetspolicy

Med denna integritetspolicy vill vi visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagar och förordningar (GDPR). Du kan alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss då vi hanterar säkerheten kring dina personuppgifter med största respekt och hänsyn. På denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på denna webbplats.

Dessa uppgifter lagrar vi och så länge lagrar vi dina uppgifter

Personuppgifterna som lagras är de uppgifter du själv fyller i när du kontaktar oss, det vill säga namn, e-postadress och eventuellt CV. Uppgifterna du lämnar sparas så länge du inte meddelar att du vill bli borttagen.

Analys

Vi samlar in information via Google Analytics om hur många som besöker denna webbplats och en del information om er som läsare, till exempel vilket land ni bor i, vilken typ av webbläsare ni använder och vilka sidor ni besöker.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

En gång per år har du rätt att kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig (så kallat registerutdrag). Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst. För att göra en ansökan om registerutdrag ska den vara skriftlig och undertecknad av den sökande samt skickas till personuppgiftsansvarig. Se längst ner för kontaktuppgifter.

Samtycke

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig.

Förändringar av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att justeras. Vid genomförande av väsentliga förändringar i integritetspolicyn informeras du via e-post innan ändringarna träder i kraft.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsombud

PQ Projektledning är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som du själv lämnat genom att fylla i de fält som webbformuläret innehåller.

Nedan finns information om hur du kontaktar oss.

PQ Projektledning
Organisationsnummer: 556722-3234
E-post: patrik.andersson@pqp.se
Telefon: 070-366 19 84

Personuppgiftsombud:
Patrik Andersson
patrik.andersson@pqp.se