Visselblåsning

Varför visselblåsa?

Inom Forsen Partners och tillhörande koncernbolag strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Genom att erhålla er möjligheten att visselblåsa upprätthåller vi det tillsammans. Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet och som du når genom denna länk: https://forsen.visslan-report.se/

Vem kan rapportera?

Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom något av Forsen Partners koncernbolag; . Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår riktlinje för visselblåsning.

Vad kan rapporteras?

Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår visselblåsarpolicy. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

Hur hanteras rapporteringen?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt.

Ytterligare information

Om du vill veta mer om vår hantering av visselblåsarärenden och personuppgifter läs gärna nedanstående dokument:

Riktlinje för visselblåsning
Riktlinje för behandling av personuppgifter