Om oss

PQ Projektledning grundades 2007 och har idag genomfört fler än 2700 uppdrag åt cirka 200 återkommande offentliga och privata kunder, i huvudsak i Sverige med fokus på Mälardalen och Stockholmsregionen. Bland våra kunder återfinns nästan alla aktörer på bygg- och fastighetsmarknaden – privata fastighetsägare, stat och kommun, vård och landsting samt industrin. Vi är drygt ett 40-tal medarbetare och har kontor i Stockholm, Västerås och Eskilstuna.

VÅR METOD

Du som uppdragsgivare förväntar dig att projektet ska levereras i tid, till avtalad kostnad och med rätt kvalitet. Du vill kontinuerligt få rätt information och slippa resurskrävande problem. För att kunna möta dina förväntningar, vilar vår verksamhet på fyra grundstenar:

  • Vi erbjuder rådgivning, projektledning, projekteringsledning och byggledning. Externa resurser knyts till projektet i nära samråd med dig som kund.
  • Vi arbetar alltid på uppdrag av byggherren. Det garanterar vårt oberoende gentemot entreprenörer och andra konsulter samt besparar oss besvärliga intressekonflikter.
  • Vi jobbar som ett lag och kvalitetssäkrar våra medarbetares arbete och kompetenser genom väl implementerade och dokumenterade processer.
  • Vi är stolta över vår inriktning och gör inte avkall på den. Vårt helhjärtade fokus är att driva våra uppdragsgivares projekt inom fastställda ramar och villkor.

PQ-MODELLEN

För att försäkra oss om att våra projekt alltid genomförs på ett effektivt sätt har vi utvecklat PQ-modellen, som tidigt visualiserar kundens syfte och mål. På så sätt undviker vi risken att tvingas till kostsamma förändringar senare i projektet.

Inför varje projekt värderar vi noggrant kritiska parametrar som tid, budget och andra krav från dig som kund. På så sätt säkrar vi en hög kvalitet i de löpande beslut som tas under projektgenomförandet.

Klicka på bilden för att öppna i större format.

Alla projekt dokumenteras systematiskt, så att eventuella avvikelser kan härledas beslutsmässigt och stämmas av mot den ursprungliga planeringen. Genom att arbeta med tydliga beslutspunkter säkrar vi hela tiden att allt finns på plats inför nästa steg i projektet. Även tydliga avslutningskriterier är viktiga för att du som kund ska känna att du verkligen har fått det vi har kommit överens om.

IPMA HÖJER VÅR KOMPETENS

Viktigast av allt för att vi ska kunna leverera hög kvalitet är att våra medarbetare har rätt kompetens och förmåga. Därför arbetar vi för att successivt IPMA-certifiera alla medarbetare. Det kostar oss både tid och pengar, men vi är övertygade om att det är en god investering. Läs gärna mer om vår satsning på IPMA-certifiering.

Du är mycket välkommen att höra av dig om du har frågor, se rubriken Kontakt.