Kvarteret Dykaren, Stockholm

Beskrivning av projektet:
Kvarteret Dykaren ligger bara ett stenkast från Fridhemsplan. Fastigheten Dykaren 10 består av två huskroppar – en äldre från förrförra sekelskiftet och en funkisbyggnad från 1930-talet. När den tidigare dominerande hyresgästen lämnade sina lokaler såg fastighetsägaren Humlegården möjligheten att modernisera fastigheten – och samtidigt återskapa den luftiga och rustika industrikaraktären från förr.

Det här gör PQ:
PQ Projektledning har deltagit i hela fastighetsutvecklingsprocessen. Från analys och förstudie till att under produktionsfasen leda alla entreprenader (Construction Management), sköta besiktnings- och provningsarbetet samt ha kontrollansvaret.

Uppdragsgivare: Humlegården Fastigheter AB

Projekttid: Inleddes 2015 och avslutades 2018

Ansvarig PQ: Patrik Andersson

Citat från ansvarig:
– Projektet har gått bra och den bärande konceptuella idén har hållit. Samarbetet med både Humlegården, arkitekterna på General Architecture, hyresgästen Nordnet och de olika entreprenörerna har fungerat väl. Vi har fått värdefull input och feedback från både drift-, förvaltnings- och brukarsidan. Det är ju de som ska leva med, och i, fastigheten framöver.