Logistikpark, Eskilstuna

Beskrivning av projektet:
Eskilstuna logistikpark har ett perfekt kommunikationsläge vid E20, Svealandsbanan och Eskilstuna flygplats. Här har på bara ett par år en komplett infrastruktur skapats, med bland annat järnvägsspår, vägar, VA och ett effektivt dagvattensystem.

Det här gjorde PQ:
Övergripande projektledning samt byggledning i delprojekten för järnväg och dagvattensystem.

Uppdragsgivare: Eskilstuna kommunfastigheter, affärsområde logistik

Projekttid: 2011-2015

Huvudansvarig PQ: Niclas Norman

Citat från ansvarig:
– Vi tog tidigt fram en masterplan för hur logistikparken skulle utformas. Utmaningen har sedan varit att hålla ihop helheten och få alla inblandade att styra mot den övergripande projektidén – samtidigt som det givetvis fanns enormt många detaljfrågor som snabbt behövde lösas i vardagen.