I år är det 15 år sedan PQ drog igång!

I år är det 15 år sedan PQ Projektledning drog igång verksamheten! Jonas, Thomas, Susanne och Tomas var kollegor och bestämde sig för att starta PQ Projektledning för att utveckla och förfina projektledarrollen som de alla brann för. Målet var tydligt – att bli de bästa projektledarna i branschen, men med fokus på att projekten utförs med laget- och samspelet inom PQ som drivkraft. Eftersom två av grundarna befann sig i Eskilstuna och två i Västerås startades två lokalkontor.

Få personer har bättre koll på PQ:s efterföljande resa än Camilla Bjureland. Under sina 13 år på PQ har hon gått från junior till senior projektledare, certifierat sig som projektledare och haft en viktig roll när det kommer till att utforma och sprida företagskulturen. Camilla har dessutom under sina år på PQ jobbat på alla tre lokalkontor! Idag är hon KMA-ansvarig och biträdande kontorschef på Eskilstunakontoret. Så, vem passar bättre för att sammanfatta företagets utveckling sedan starten?

Hej Camilla! Varför tror du att PQ funkat så bra som företag i 15 år?
Jag tror att vi har företagskulturen, som vi brukar kalla PQ-andan, att tacka för mycket. Vi har en platt organisation där alla har projektledarroller. Vi är bra på att dra nytta av varandras kunskaper och styrkor och jobbar hellre två på halvtid än ensamma på heltid i projekten. Det skapar en väldigt fin gemenskap och trots att vi har flera lokalkontor känns det verkligen att vi alla tillhör samma lag.

Företagets tillväxtkurva har sett ganska konstant ut sedan starten?
Ja, förutom vid öppningen av Stockholmskontoret där takten tillfälligt ökade, så strävar vi efter en organisk tillväxt. Det är viktigt med en lagom takt för att se till att alla får rätt introduktion. Vår fadderverksamhet vid nyanställningar hjälper alla att få koll på strukturen i hur vi jobbar och vad PQ-andan innebär.

Om du får plocka fram kristallkulan och försöka spå lite, var är PQ om ytterligare 15 år? Hur ser framtiden ut?
Den organiska tillväxten har fortsatt, och vi har kanske öppnat ett eller två kontor till med samma härliga PQ-anda. Företaget har runt 100 anställda med styrkor som kompletterats för att hjälpa våra kunder, och fortsätter med roliga uppdrag och ständig utveckling av både projekt och oss medarbetare.

Nu siktar vi mot nästa 15 år – häng med!