Lyckad partnering bakom ny tågdepå

När Mälardalstrafik behövde en ny depå för tågunderhåll föll valet på den strategiska knutpunkten Eskilstuna, med kommunen som beställare och byggherre. Nära samverkan och öppenhet mellan aktörerna var en förutsättning för ett effektivt genomförande och bra resultat. Depån invigdes den 1 september och PQ har bistått med både projekt- och byggledning.

Niclas Norman från PQ är både stolt och nöjd när han visar den nya tvätthallen och den gigantiska hangarliknande verkstaden. Båda byggnaderna är fulla av teknik och rejält installationstäta. Här ska tågen kunna rengöras och underhållas snabbt och effektivt.


Niclas Norman vid infarten till den nya verkstadsbyggnaden

Niclas har varit projektledare sedan projektstarten i början av 2015, medan PQ-kollegan Johan Mejenqvist har varit biträdande projektledare och byggledare.

Naturlig knutpunkt
Mälardalstrafik har uppdraget att underhålla och utveckla rese- och pendlingsmöjligheterna i Mälardalen. Ägare och uppdragsgivare är regionerna och landstingen i området. När Mälardalstrafik behövde en ny depå för tågunderhåll undersöktes flera möjliga lokaliseringsorter och till slut föll valet på Eskilstuna, en strategiskt välplacerad knutpunkt där tågen i nordsydlig och östvästlig riktning möts.

Direkt efter beslutet om lokalisering var det många frågor som snabbt behövde lösas, till exempel entreprenadform, projektorganisation och några komplicerade markfrågor. Niclas Norman på PQ engagerades som projektledare. Han har drivit projektet i nära samarbete med projektsamordnaren Per Idesten från Eskilstuna kommun.


Verkstadsbyggnadens fasad

Många intressenter
I ett projekt med så här många intressenter – Mälardalstrafik med regionerna och landstingen, Eskilstuna kommun som byggherre, andra berörda fastighetsägare, Trafikverket samt tågentreprenörer med angränsande verksamhet på plats – insåg Niclas och Per att det behövdes nära samverkan mellan alla aktörer. De tog hjälp av Göran Härngren från konsultföretaget Urkraft för att skapa ett så kallat partnering-projekt.

Niclas berättar:

– När ett projekt inte är så definierat från början och stora förändringar kan uppstå längs vägen, är det smidigt att jobba annorlunda än i de klassiska samverkans- och entreprenadformerna. Partnering bygger på nära samverkan och öppenhet – även i ekonomin. Det känns ovant i början, men rätt använt är det ett väldigt bra sätt att samarbeta. Alla ska bli vinnare och man fastnar inte i diskussioner om kostnader och detaljer. Istället löser man uppgifterna och problemen tillsammans, som ett lag.

Alla har skrivit under på vision och mål
Den så kallade partnering-överenskommelsen har varit central i samarbetet. Den har suttit tydligt uppsatt mitt i projektkontorets entré, och sade bland annat att projektets vision var att skapa ”Sveriges bästa tågdepå – i ett första steg mot ett nytt Trafiksverige”.


Nya dubbeldäckade modellen Mälartåg ER1

I överenskommelsen listades projektets mål – till exempel att både beställaren, hyresgästen och tågresenärerna skulle bli nöjda samt att budget och tidplaner skulle hållas. Andra mål var ett säkrare spårområde, att minst 100 nya arbetstillfällen skulle skapas i depån och att minst 75 procent av projektdeltagarna skulle vara nöjda i de mätningar av arbetstillfredsställelse som gjordes. Alla projektdeltagare fick signera dokumentet.

Totalentreprenad med öppenhet och tillit
PEAB Anläggning var totalentreprenör, och förstås en nyckelaktör för att samarbetet skulle fungera. Ville Hovila, projektchef på PEAB, tycker också att partneringen har fungerat väldigt bra:

– Det är ett otroligt krävande arbetssätt, men vi lyckades verkligen bygga ett lag av olika intressen och roller. Visar du öppenhet och tillit får du också förtroende tillbaka. Vi fick väldigt fina resultat på mätningarna om arbetstillfredsställelse, så alla var nöjda. Jag tror inte heller att vi kommit i mål annars.

Men i mål kom de med besked. Depån invigdes med pompa och ståt den 1 september och används för fullt idag. Den kommer att kunna ta emot den nya dubbeldäckade tågmodell som börjar levereras under våren 2019, och vars tekniska utformning inte var helt definierad när projektet startade. Ytterligare en utmaning alltså.


Niclas vid ett av de två spåren i verkstaden

Goda recensioner från rutinerade tågtekniker
Per Idesten från byggherren Eskilstuna kommun har varit med längst av alla på den här tågresan. Även han är nöjd med både samarbetet och det färdiga resultatet:

– Projektet har varit komplext, utmanande, intressant och roligt. Jag tror att alla inblandade är stolta och nöjda idag. Vi har visat depån för flera erfarna tågtekniker och när de säger att den ser riktigt genomtänkt och välbyggd ut, tycker jag att vi allihop ska sträcka på oss lite extra. Bättre betyg är svårt att få!