Näshulta Friskola renoveras med energisparåtgärder i fokus

På landsbygden strax utanför Eskilstuna står Näshulta Friskola som ger plats för cirka hundra elever – från förskoleklass till årskurs 6. Nu genomgår skolan en mindre renovering som bland annat innebär byte av fönster, belysning och undertak. I projektet ingår även energisparåtgärder med stort fokus på elbesparingar. I projektet bistår PQ:s Henrik Hellberg som byggledare.

På uppdrag av Eskilstuna Kommunfastigheter och Eskilstuna kommun startade renoveringen och de energisparande åtgärderna vid Näshulta Friskola sensommaren 2020. Fokus ligger på energieffektiva lösningar med elbesparingar som högsta prioritet. Nu, drygt halvvägs in i projektet, är skolans alla fönster bytta och bytet av undertak och belysning är i full gång. PQ Projektlednings Henrik Hellberg bistår Kfast med både byggledning och rådgivning.

– Projektet har gått bra och flyter på utan större hinder. Vi befinner oss i en intensiv fas och tidplanen är tight, men viljan från alla inblandade parter – entreprenörer som elever och personal har under projektets gång varit stor. Helt klart ett roligt projekt som dessutom går i linje med vårt eget hållbarhetstänk, säger han.

Hitta lösningar tillsammans
Skolverksamheten har pågått under hela projektet vilket alltid är en utmaning som ställer höga krav på planering och kommunikation. I huset har elever och personal samsats med entreprenörer – och klassrum har flyttats fram och tillbaka. Henrik Hellberg upplever att det goda samarbetet har följt med under hela projektet.

– Entreprenörerna och verksamheten har hela tiden tagit stor hänsyn till varandra. Samarbetsviljan finns och den betyder mycket för att tillsammans hitta lösningar och komma framåt.

Annika Oldberg, rektor vid Näshulta Friskola håller med och berättar:

–Vi är stolta över vår skola och får nu en helt ny inomhusmiljö. Det kommer bli riktigt fint – ett lyft. Vi är jättenöjda, framför allt med byggledaren Henrik som alltid varit tillgänglig, trevlig och snabb med återkoppling. Det är mycket som ska göras med stora ingrepp, men vi har löst problemen tillsammans. Projektet har fungerat bra, faktiskt över förväntan.

Från klassrummet till sjön
PQ har bistått Eskilstuna Kommunfastigheter med rådgivning och förslag på lämpliga lösningar redan från idéstadiet, därefter beställarstöd vid upphandling och i maj 2021 planeras projektet vara färdigt. Då ska Näshulta Friskola ha en ny ventilationsanläggning, nytt undertak i hela fastigheten samt ny belysning med rätt styrka och färgtemperatur i kombination med energibesparande funktioner.

Med målsättning om minskad energiförbrukning blir det vinst för både miljön och elever och personal som får glädjas av ett jämnare inomhusklimat. Dessutom nya fönster att blicka ut ifrån hela vägen från klassrummen till sjön.