Point Liljeholmen

När fastigheten Stora Katrineberg 16 i Liljeholmen utanför Stockholm skulle lyftas till den mer attraktiva produkten Point Liljeholmen, hade PQ Projektledning en ledande roll. I uppdraget ingick att realisera ett gestaltningsprogram för att öka fastighetens profilering samt att göra lokalanpassningar för nya hyresgäster.

Gestaltningsprogrammet, som togs fram av Property People, omfattade bland annat ett exteriört skyltprogram med ny logotyp, trevligare utomhusmiljöer, uppfräschade entréer och trapphus samt bättre belysning och tydligare hänvisningsskyltning.

PQ Projektlednings arbete pågick från mitten av 2013 till december 2014. Tack vare en nära och bra samverkan med uppdragsgivarna LaSalle.

Investment Management och Genesta samt förvaltaren Newsec och hyresgästerna i huset, kunde allt projektarbete genomföras med pågående verksamhet i fastigheten.

Snabba resultat

I samband med gestaltningsprogrammets genomförande gjordes fyra nya uthyrningar på totalt cirka 4000 kvadratmeter, vilket innebar att vakansgraden i fastigheten gick ner till nästan noll. I december 2014 såldes Point Liljeholmen till fastighetsbolaget Atrium Ljungberg för ett underliggande fastighetsvärde om 1,1 mdkr.

PQ Projektlednings Patrik Andersson berättar:

– Det var ett spännande och intensivt projekt, där vi höll ihop många olika delar med det övergripande målet att öka fastighetens attraktivitet på hyresmarknaden. Som alltid är det en utmaning att hantera byggproduktion med sittande hyresgäster i huset, men tack vare ett gott samarbete med alla inblandade parter vi klarade både genomförandet, tidplanen och budgeten.


Foto: Orlando Boström