Västerås stads största investering genom tiderna

När Mälarenergi i Västerås behövde utöka och förnya sin produktion av värme och el var PQ Projektledning en viktig kugge i det stora projektteamet.

Kraftvärmeverket i Västerås har länge försett Sveriges femte största stad med energi i form av värme och elektricitet. När Mälarenergi, som driver anläggningen, behövde utöka anläggningen med en ny och modernare värmepanna och en ny byggnad för bränsleberedning, stod man inför flera utmaningar.

Susanne Fahlström, projektledare på PQ, berättar:

– Projektet skulle genomföras kostnadseffektivt samtidigt som produktionen i de befintliga delarna av anläggningen skulle pågå som vanligt. Ett annat viktigt kriterium var hållbarhet. Både uppförandet och driften av de nya byggnaderna skulle ge minimal miljöpåverkan. Det är också första gången kraftverket använder avfall som bränsle, vilket möjliggör utfasning av fossila bränslen.

1,4 miljoner arbetstimmar

Utbyggnaden av kraftvärmeverket med en ny och modernare värmepanna är den största enskilda investeringen i Västerås stads historia. När projektet var som mest intensivt, under 2012-2014, arbetade omkring 600 män och kvinnor på plats med montage, samt ytterligare cirka 200 personer med projektering och projektledning. Totalt har projektet krävt 1,4 miljoner arbetstimmar och kostat 2,85 mdkr.

Tidplan och budget har hållits, och målen kring säkerhet och hållbarhet har nåtts, enligt Fredrik Ölvebro, projektledare på Mälarenergi:

– Vi är väldigt stolta över projektgenomförandet. Driftsättningen av anläggningen kunde vi tidigarelägga och budgeten klarade vi också – i princip på kronan. HMS-arbetet kring hälsa, miljö och säkerhet är också något vi är väldigt stolta över. Tack vare en tidig start av planering och samordning med leverantörerna, och ett stort fokus på säkerhet från alla inblandade, har vi inte haft några allvarligare skador eller tillbud, trots att det har varit ett riktigt stort projekt.

En viktig kugge i ett stort maskineri

PQ Projektledning har varit delprojektledare på byggsidan och även projektlett fastighetsinstallationerna. Uppdragen har legat inom projektledning, byggledning och kontrollansvar. Fredrik Ölvebo är nöjd:

– PQ Projektledning har verkligen levererat sina delar på ett professionellt sätt. De har varit kunniga, drivna, lyhörda och ödmjuka. Inte minst de senare två egenskaperna är viktiga när det är många inblandade, som inte alltid har samma uppfattningar.

Under 2015 avslutas projektet med de sista besiktnings- och garantiarbetena. Nu pågår också ett dagligt arbete med att trimma in driften, så att den blir maximalt effektiv och innebär så lite störningar och miljöpåverkan som möjligt.

Världsrekord och bra för klimatet

Den nya värmepannan är världens största avfallseldade CFB-panna (cirkulerande fluidiserande bädd). Bränslet som används produceras lokalt eller importeras.

Nu när den nya pannan är i full drift innebär den en minskning av koldioxidutsläppen med 300 000 ton per år jämfört med den gamla koleldade energiproduktionen.