Den lyckade omvandlingen på Rådmansgatan är i mål

Nu har Fastighetsägaren Taxi Stockholm AB:s nya granne och hyresgäst efter omvandlingen på Rådmansgatan i Stockholm flyttat in. Ett lyckat samarbete som av projektledare Nicklas Samuelsson från PQ Projektledning sammanfattas med ett projekt där ”Faktiskt allting har gått bra!”.

Projektet startade i april, precis samtidigt som pandemin och Covid-19 bröt ut på allvar. Det stod snart klart att det skulle bli en utmaning att genomföra omvandlingen från kontorslokaler till vårdcentral under den korta entreprenadtiden och med risken för förseningar på grund av uteblivna leveranser. Den nya verksamheten skulle flytta in redan i juni 2020.

Taxi Stockholm äger hela fastigheten Sjöråen, som till största del nyttjas av den egna verksamheten. Inom fastigheten inryms även bostäder, frisörsalong och ambassad. De intilliggande verksamheterna har under hela entreprenaden varit i drift vilket ställt höga krav hänsynstagande och väl fungerande kommunikation. Ett genomgående ledord i projektet.

– Trots den korta entreprenadtiden kunde vi genom bra samordning slutligen överlämna de nya fina lokalerna till hyresgästen enligt plan. Med både nöjd beställare och nöjd hyresgäst kan man inte känna annat än stolthet. Det blir ett kvitto på att vi lyckats med en av de största utmaningarna i projektet, säger PQ:s Nicklas Samuelsson.

Effektiva och smarta lösningar
För PQ är det viktigt att se och förstå kundens behov och hitta effektiva och smarta lösningar. Genom att föreslå ändring av placering på ett ventilationsaggregat och några glaspartier fick lokalerna ett bättre ljusinsläpp och projektet kunde även tillmötesgå vissa av hyresgästens önskemål om ändringar.

– Med en välfungerande kommunikation och samordning utan hinder på grund av Covid-19 blev det ett lyckat projekt. Väldigt roligt. Samarbetet har fungerat riktigt bra, avslutar Nicklas.