Hyresgästanpassar lokaler för skolverksamhet

Genom Mälarstaden Asset Management genomför Oiger VE-mästaren AB ett projekt på Drottninggatan 4 i Eskilstuna. Det är ett projekt i tre delar där de hyresgästanpassar befintliga och nya lokaler för Jensen Education. PQ Projektledning har haft byggledare, kontrollansvarig och biträdande projektledare på plats i ett lagarbete där Inneväder har varit totalentreprenör.

Anpassningar för Jensen Educations verksamhet
Projektet har inneburit anpassningar av lokaler som hyresgästen Jensen Education redan hyr idag, men också att anpassa ny yta på samma våningsplan som Mälardalens Universitet har hyrt tidigare. Hela våningsplanet kommer efter anpassningen att tillhöra Jensen Education som får flera anpassade rum för eleverna och kontorsplatser för lärare. 

De tre etapperna
I den första etappen anpassades skolsalar, grupprum, omklädningsrum och korridorer för att sedan övergå till etapp 2 och arbete med tillgänglighetsanpassade toaletter, städutrymmen samt en ny placering av pentry. I den tredje och sista etappen gjordes fler skolsalar, grupprum, utrymmen för konferenser och skolsköterska plus smart study.

I projektet har PQ bland annat varit en del i framtagande av brandskydd, belysning, översyn av textilmattor samt målning enligt Jensens egna profilprogram. Så långt det har varit möjligt har projektet återanvänt befintliga byggdelar för att uppfylla de miljökrav som beställare och hyresvärd har.

Det har varit riktigt roligt att vara en del av denna utveckling och PQ Projektledning tillsammans med övriga parter är nöjda med resultatet!