Ny på PQ: Heidi Wistrand

Det känns toppen att få välkomna Heidi Wistrand till oss på PQ. Hon kommer att ha sin bas på Eskilstuna-kontoret, men precis som vi andra jobba i olika städer beroende på våra kunders behov.

Heidi kommer närmast från Arboga kommun, där hon har arbetat som lokalstrateg i kommunstyrelseförvaltningen. Hon stärker vårt erbjudande i tidiga projektskeden, lokalanvändning och lokaleffektivitet, vilket efterfrågas i hög grad idag.

Du når Heidi lättast på 070-366 01 57 eller heidi.wistrand@pqp.se.