PQ bidrar till en grönare och skönare stadsdel

Redan när stadsdelen Bäckby i Västerås byggdes som en del av miljonprogrammet gjordes ett stråk från norr till söder för att de boende skulle ha nära till grönska och aktivitetsytor. När gröna stråket nu ska utvecklas är PQ med och bidrar till en grönare och skönare stadsdel.

Stadsdelen Bäckby i Västerås står inför en stor omvandling och nu har Västerås Stad påbörjat förändringen där stadsdelen bland annat kommer att utvecklas med fler bostäder, ny huvudgata, ny fotbolls- och aktivitetsplan och nya lokaler för service och handel.

PQ Projektledning har av beställaren Västerås stad fått uppdrag att byggleda genomförandet av etapperna 1, 2 och 3.

Susanne Fahlström från PQ Projektledning berättar:

– Den första etappen färdigställdes i oktober där det gröna stråket har kompletterats med nya planteringar, träd och blommor och olika ytor för aktiviteter som ska bidra till en grönare och skönare stadsdel.

Etapp 1 som sträcker sig från Bäckbykyrkan till Bäckbyhuset innehåller även byggnation av en scen mitt på det nuvarande torget, lekskulptur, hängmatta, hammockar och sittgrupper som ska uppmana till olika typer av aktiviteter.

I etapp 2 blir det huvudsakligen fokus på mer grönska intill det nya aktivitetsområdet.

Mittenpartiet sträcker sig från etapp 1 över Bäckby Torggata till etapp 2 och där det kommer anläggas ett utegym, sittgrupper, solstolar, bänkar, hammockar, vattenspel, klätterställning och mer grönska.

Stadsutvecklingsprojektet baseras på en medborgardialog och genomförandet har sina utmaningar med handel, skola och övrig verksamhet som berörs i centrum. I framtiden planeras byggnation av 500 nya bostäder på Bäckby, där husen har entréer mot gatan och tydligt avgränsade gröna och lummiga innergårdar.

– Eftersom det ska bli nya bostäder intill stråket låter vi byggarbetena avslutas innan sista etappen färdigställs, avslutar Susanne Fahlström.