PQ har beredskap för projektledning av skyddsklassade objekt

Det Civila försvaret har sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap och syftar till att säkerställa viktiga samhällsfunktioner. När behovet av projektledare med erfarenhet av skyddsklassade objekt ökar har PQ Projektledning beredskap.

 PQ Projektledning har en lång tradition av arbete med skyddsklassade objekt och kunder inom Statliga myndigheter och Kommuner har funnits med sedan bolaget bildades. Genom att engagera nya medarbetare i projekten har kunskapen förts vidare och PQ har nu ett flertal medarbetare med erfarenhet av projekt- och byggledning i skyddsklassade objekt.

Vår kompetens som projektledare får ytterligare en dimension med den ökade komplexiteten som projekt med krav på säkerhet innebär. Vi får möjlighet att hjälpa kunder med krav och frågeställningar som ofta upplevs som svåra och besvärliga, säger Projektledare Tomas Domberg.

Säkerhetsarbetet på nationell nivå har länge varit vilande och kompetensen i branschen är generellt låg. Den nya säkerhetsskyddslagen som trädde i kraft 1 april 2019 ställer nya och högre krav på samhällsviktiga funktioner där bland annat VA-verksamheter, energisektorn och bygg- och fastighetsbranschen påverkas. Det innebär också att behovet och efterfrågan på projektledare med kunskap om skyddsklassade objekt ökar.

Utmaningen med skyddsklassade objekt är dels den begränsade möjligheten till kommunikation inom projektet vilket är en förutsättning för framgångsrik projektledning. Även de tekniska kraven på den fysiska anläggningen ökar och ställer stora krav på projektledaren.

– Det enda som är lite tråkigt med skyddsklassade objekt är att vi inte kan visa upp våra fina referensprojekt, säger Tomas med ett leende.

Genom PQ Projektlednings samlade kompetens och erfarenhet av samhällsviktiga funktioner och skyddsklassade projekt är vi stolta att göra skillnad och bidra till samhällsnyttan.