PQ Projektledning rustar lokalt i Eskilstuna

Som en av grundarna, del av företagsledningen samt den lokala ledningen av lokalkontoret i Eskilstuna börjar det efter drygt 14 år i bolaget, närma sig pension för vår Thomas Spångberg.

Genom sin långa erfarenhet och sitt strukturerade arbetssätt har Thomas genom åren haft stor påverkan på utvecklingen av PQ Projektledning men även för många av våra kunder i framdriften av deras olika projekt. Vi kommer få närmare inblick i hur Thomas ser tillbaka på sina år i PQ projektledning i en senare nyhet.

Tillträdande kontorschef
Som efterträdare till Thomas kan vi nu glädjande presentera vår nya lokala kontorschef: Göran Wahlström. Göran är ”Masen” som efter studier i mitten av 1980-talet kom att hamna i Mälardalen och som därefter i ledande roller verkat i några av de större entreprenadbolagen. Göran har även arbetat inom leverantörsledet med prefab och dörrtillverkning, och har de senaste knappa 15 åren lett delar av verksamheterna inom Fortifikationsverket.

I Göran får PQ Projektledning förstärkning genom både gedigen branscherfarenhet och ett uppskattat engagerat ledarskap med en nyfikenhet på människor, verksamhetsutveckling och affärer. Göran tillträder 19 april och växlar av Thomas den 3 maj.

Varmt välkommen till PQ och till en spännande fortsatt utveckling i vår verksamhet.

Göran når du enklast på telefonnummer 079-098 41 50 eller via goran.wahlstrom@pqp.se.