Gotö Gruppbostad, ett självständigt boende i lantlig miljö

På landet men ändå nära stan, så beskrivs det nya området Gotö, som är en del av utvecklingen av stadsdelen Barkarö strax utanför Västerås. Mitt i den historiska bebyggelsen från 1800/1900-tal där tomterna är stora och miljön lantlig välkomnar nu Gotö Gruppbostad sina nya hyresgäster.

Bostadsbebyggelsen i området är anpassad till landskapsbilden med trädgårdsstad om ideal och förutom bostäder erbjuder området samhällsviktiga lokaler för förskola, kontor och nu även en gruppbostad med sex separata lägenheter.

Det är Teknik- och fastighetsförvaltningen inom Västerås stad som har låtit uppföra Gotö Gruppbostad för Vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet och PQ Projektledning har genom Johan Eriksson bistått beställaren med byggledning.

Ett område under utveckling
Gruppbostaden skulle enligt plan stå inflyttningsklar i januari 2021 vilket visade sig kräva ett lösningsinriktat slutskede utöver det vanliga. Då området fortsatt är under utveckling har det för projektet inneburit att infrastrukturen under genomförandet inte varit helt färdigställd.

– Det har varit minst sagt utmanande att genomföra byggnation i ett exploateringsområde. För att få till anslutning av medier har det krävts mycket samordning och framförallt planering. Att vi trots allt lyckats så väl kan sammanfattas med gott samarbete med beställare och lösningsinriktade entreprenörer. Jag är nöjd med resultatet, förklarar Johan Eriksson.

Gotö Gruppbostad är utformad för att möta brukarnas specifika behov och individuella förutsättningar och det är White arkitekter som står bakom den genomtänkta arkitekturen. Med bland annat vinklade huslängor med separata entréer och stor luftig bakgård skapas en inbjudande utemiljö.

Gruppbostaden består av sex separata lägenheter med gemensamhetsytor och ytor för personal. Ljusinsläppet är genomgående generöst tack vare de stora fönstren. Med målsättning om att skapa en trivsam och hemtrevlig miljö som ska främja ett självständigt boende välkomnas nu gruppbostadens nya hyresgäster och PQ hoppas att de boende ska trivas i sina nya bostäder.