Ny stadsdel innanför konstgjorda öar

Öster Mälarstrand är en populär och sjönära stadsdel under utveckling i Västerås. På gammal industrimark skapas här minst 2500 nya bostäder. PQ Projektledning är med både i vattnet och på land, genom sin medverkan i de konstgjorda Vågholmarna och anläggningen av bostädernas infrastruktur.

Förra året skrev vi en nyhet om Vågholmarna, där Christer Bäckström på PQ är projektledare. Konstgjorda öar skapas av muddermassor från muddringen för pendlarfärjan Elba. Vågholmarna ger skydd åt områdets marina, som också utökas i storlek, så att fler västeråsare och andra kan få plats för sin båt.


Skissbild från ÅWL

Modig projektstart

Även på land händer det mycket när Öster Mälarstrand utvecklas. Bostadsprojektet startades modigt nog redan när finanskrisen härjade för snart tio år sedan. Då var ambitionen att bygga cirka 2 000 nya bostäder, men i takt med att efterfrågan och konjunkturen har blivit starkare, har planerna utökats. Det som byggs är främst lägenheter, både hyres- och bostadsrätter, samt ett 20-tal radhus.


Skissbild från ÅWL

Bolaget MUAB, Mälarstrandens Utvecklings AB, har drivit förändringsresan och successivt sålt av byggrätter till olika bostadsutvecklare. MUAB samägs av Västerås stad, JM och PEAB Bostad, som alla också är delaktiga i bostadsproduktionen. Det är också MUAB som är PQ Projektlednings uppdragsgivare i infrastrukturprojektet.

Plats för 6000 boende

Trots att Öster Mälarstrand är långt ifrån färdigt finns mycket på plats redan. Lekparker, skolor, närservice, marinan och badhuset Kokpunkten till exempel. När området är färdigutvecklat räknar MUAB:s projektchef Stefan Jönsson med att det kommer att bo ungefär 6000 människor här. Då är förhoppningsvis också alla de fyra Vågholmarna på plats, som skydd åt marinan och rekreation för stora och små.


Skissbild från ÅWL

Stefan tycker att både projektet som helhet och samarbetet med PQ Projektledning har gått riktigt bra:

– Utvecklingen av Öster Mälarstrand har varit ett lyckat och framgångsrikt projekt. På tio år har vi fått tre detaljplaner på plats och hoppas nu få igenom även den fjärde och sista. Samarbetet med PQ har fungerat utmärkt och vi är väldigt nöjda som beställare. Jag tror att en viktig framgångsfaktor i projektet har varit att alla inblandade har förstått både de gemensamma målsättningarna och varandras agendor, så att vi har dragit åt samma håll.

Flera från PQ

Från PQ har sammanlagt sex olika medarbetare deltagit i olika faser av områdets utveckling. Den som har varit med längst är Susanne Fahlström:

– Öster Mälarstrand är verkligen ett långsiktigt projekt och hittills har det gått väldigt bra. Läget är fantastiskt – nära vattnet, naturen, marinan och inte heller långt ifrån centrum. Jag förstår att många vill flytta hit och det känns bra att området kan erbjuda bostäder av olika typer, storlekar och upplåtelseformer. Det har verkligen varit spännande och kul att få vara med på resan och se stadsdelen utvecklas.

Sanering och logistik

Förr låg här industrier av olika slag, som har lämnat ovälkomna spår efter sig i form av kolaska och andra föroreningar i marken. Därför har en stor utmaning varit att sanera marken för att möjliggöra utvecklingen av bostäder. Stora mängder förorenat material har fraktats till deponi innan de olika husprojekten har kunnat starta.


Skissbild från ÅWL

Om utmaningen med förorenad mark har minskat i takt med att området saneras och bebyggs, så gäller det omvända för den andra stora utmaningen – att få logistiken att fungera när många projekt ska samsas på allt mindre och färre obebyggda ytor.  Evelina Söderman, den projektledare från PQ som är mest på plats idag, berättar:

– Det krävs en hel del samordning för att logistiken ska fungera. Förr fanns det gott om plats för bodar, upplag och fordon, men nu krävs det att alla samarbetar och anstränger sig. Men vi i projektet är samkörda, känner varandra väl och har bra rutiner. Med möten och annan kommunikation löser vi det mesta smidigt.

Infrastruktur och hängytor

För PQ Projektledning återstår nu att få infrastrukturen för den sista delen, den fjärde detaljplanen eller ”DP4”, på plats. Evelina jobbar idag mycket med de gemensamma ytor som i projektet brukar kallas Öster Mälarstrands ”vardagsrum” eller ”hängytor”.


Skissbild från ÅWL

Det ska bli ett härligt stråk med uteserveringar, bryggor, sittplatser av olika slag och annat som behövs i en trivsam utomhusmiljö. Projekteringen av ”vardagsrummet” pågår för fullt i nära samarbete med företaget VAP, och i november drar produktionen igång.

För Evelina gäller det nu att ta hela infrastrukturprojektet i mål så effektivt som möjligt och inreda ett härligt gemensamt uterum åt Öster Mälarstrandsborna och områdets besökare. Eller heter det utreda om det är utomhus? Utredning av inredning? Om några månader vet Evelina svaret …