Samverkansprojekt nominerat till Årets bygge

Bland nomineringarna till Byggindustrins utmärkelse Årets bygge 2024 tävlar Kapellbacken i kategorin bostad. Det är ett trygghetsboende med 38 hyreslägenheter fördelade i tre huskroppar, anpassade för målgruppen 65+, med syfte att skapa sociala möten mellan människor, bland annat i loftgångarna och i de gemensamma ytorna som beställare RG Bostad vill skapa. Camilla Bjureland från PQ Projektledning har varit samverkansledare.
– Jag är stolt över projektet och det vi gjort tillsammans. Det fina hantverket och arbetet syns i slutprodukten. Vid uppstart pratades det om ett landmärke likt en fyr när lamporna är tända, något som syns, och det tycker jag att vi lyckats med.

Bygger för staden

Tack vare samverkan höjdes kvaliteten ytterligare och gav en ännu bättre slutprodukt. Projektet genomfördes i partnering för Kruhsberg Fastigheter tillsammans med beställare RG Bostad och entreprenör Tuna Entreprenad.
–  Parterna brinner verkligen för staden och tog till och med fram en gemensam slogan utifrån värdegrunden: ”vi bygger staden vi älskar att bo i, för livet i och runt hus”.

En slogan som genomsyrade projektet på många olika sätt och som man arbetade med för att se till att orden blev till faktiska handlingar.

– Att bli årets bygge har varit ett mål sedan projektets start och något som man aktivt jobbat för så det är otroligt kul att få ett kvitto på det arbete som alla projektdeltagarna lagt ner.

Ett smittsamt engagemang

RG Bostad prioriterade onboardingen i projektet för att öka känslan av delaktighet och engagemang bland alla involverade i Kapellbacken. Det skapades bland annat en kortare film som tydligt fick fram vad som skulle byggas, för vem, vilka var delaktiga och vad som var viktigt i just det här projektet. Alla nya deltagare fick ta del av den innan de började arbeta i projektet.
– Engagemanget som fanns redan från start smittade av sig och det lyste hantverkarglädje i alla led. Vi skapade också forum där vi arbetade med delaktighet och öppnade för möjligheten att komma med förslag på förenklingar och förbättringar. Det resulterade bland annat i att hantverkare föreslog ändringar som gav projektet alternativa lösningar och även ledde till tidsbesparingar. Sådant hade aldrig kommit upp om det inte var en samverkan med en närvarande beställare. Att beställare lyssnar och förslag genomförs tror jag leder till att fler vågar föreslå förbättringar i framtiden. Det är en av alla de saker som jag tar med mig i framtiden till kommande projekt, summerar Camilla.