Toppfräsch 55-åring på Tullgatan 8

Stenvalvets kontorsfastighet på Tullgatan 8 är välbekant för Eskilstunaborna. Här har många skrivit ”teoriprovet” hos Trafikverket, som fortfarande är den största hyresgästen. De har fått sällskap av Centrala studiestödsnämnden, Statens servicecenter, Växa Sverige och inte alldeles obekanta PQ Projektledning. En omfattande modernisering och upprustning av fastigheten är snart färdig.  

Alla som har skrivit kunskapsprovet för körkort, ”teoriprovet”, vet att det är svårt, nervöst och kräver full koncentration. Några andra typer av ”bilande” än det som sker på fyra hjul vill man inte veta av under provtillfället. Och definitivt inget ihärdigt borrande.

Det är några av de förutsättningar som Sofia Norstedt och Tom Rundqvist, projektledare respektive byggledare från PQ, har fått anpassa arbetet till under hela projektet. Samma sak med Centrala studiestödsnämndens telefontider.

Hur sjutton blir man någonsin klar under de förutsättningarna? Sofia berättar:

– Det är alltid en utmaning när hyresgäster har verksamhet igång i en fastighet som ska byggas om. Men spelreglerna har varit tydligt inskrivna i hyresavtalen och verksamheternas behov har gått först, så vi har fått anpassa oss. Förutom att inte göra alltför högljudda arbeten under vissa tider har vi också ansträngt oss för att vara proaktiva och ge alla som berörs så tydlig information som möjligt. Om man som hyresgäst vet vilka arbeten som görs, varför och hur länge de pågår, är det lättare att stå ut.

Så nära nystandard som möjligt
Huset är byggt 1963 och behovet av upprustning var stort, även om vissa renoveringar förstås har genomförts tidigare. Många tekniska installationer var gamla och uttjänta. Avloppsstammar, ventilationskanaler och hissar har bytts ut, liksom några av systemen för värme och kyla. I princip hela insidan har fått sig ett lyft, berättar Sofia Norstedt:

– Vi ville bevara 60-talsutseendet exteriört, men erbjuda en modern upplevelse för alla som kommer in i huset. Ambitionsnivån har varit att komma så nära nystandard som möjligt. Jag tror faktiskt inte att någon har gjort en så här gedigen ombyggnad av en äldre kontorsfastighet i Eskilstuna tidigare.

Framgångsrikt uthyrningsarbete
Fastighetsbolaget Stenvalvet förvärvade huset 2014, med en tydlig ambition att skapa Eskilstunas bästa kontor. Uthyrningen av de upprustade lokalerna har gått väldigt bra, berättar Stenvalvets förvaltare Monica Gustavsson:

– Så gott som hela huset på cirka 7 000 kvadratmeter är uthyrt idag. Vår satsning på toppmoderna och attraktiva lokaler i centrala Eskilstuna visade sig vara helt rätt. Vi har fått ut bra hyror, och eftersom lokalerna är så pass effektiva och flexibla kan våra hyresgäster hålla nere sin hyreskostnad per arbetsplats – samtidigt som de får funktionella kontor av högsta kvalitet. Det blir en win-win.

Det är inte bara kontorslokalerna som har moderniserats. Hela entrén har rustats upp för att besökare direkt ska känna att de har välkomnats in i en modern och attraktiv fastighet. Projektet har också skapat ett mer naturligt trafikflöde utanför byggnaden, där man har separerat biltrafiken från fotgängarna. Här finns också nya cykelställ under tak, som komplement till det nya stora cykelgaraget i källaren.

Ansvarstagande avgörande faktor
Den från Stenvalvet som har varit med längst på projektresan är regionchefen Tobias Kölborg. Han är nöjd med PQ Projektlednings insatser:

– Samarbetet med PQ har gått bra. De är noggranna och har fokus på kvalitet och leveranssäkerhet. För oss är det viktigt att jobba med en extern projektledning som vi kan lita på och som tar ansvar för alla detaljfrågor i vardagen.

Renoveringsarbetet går mot sitt slut. Men tvärs över gatan har Stenvalvet och PQ precis påbörjat projektet K43. Det är samma typ av modernisering av ett kontorshus, men ytan är fem gånger större – cirka 35 000 kvadratmeter jämfört med 7 000 på Tullgatan 8. I väntan på en PQ-nyhet om K43 kan du läsa mer på projektets webbplats, se nedan.


Länkar

Projektet K43

Stenvalvets webbplats

Tidigare PQ-nyhet om Tullgatan 8, februari 2016